<optgroup id="gmese"></optgroup>
<optgroup id="gmese"></optgroup>
<tt id="gmese"><samp id="gmese"></samp></tt>
<center id="gmese"></center>
<menu id="gmese"><code id="gmese"></code></menu>

人日即事拼音版注音、翻译、赏析(李商隐)

2020-04-14 10:03:20  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

人日即事拼音版.jpg

 人日即事拼音版注音:

 wén wáng yù fù jīn zhāo shì , zǐ jìn chuī shēng cǐ rì tóng 。

 文王喻复今朝是,子晋吹笙此日同。

 shùn gé yǒu miáo xún tài yuǎn , zhōu chēng liú huǒ yuè nán qióng 。

 舜格有苗旬太远,周称流火月难穷。

 lòu jīn zuò shèng chuán jīng sú , jiǎn cǎi wéi rén qǐ jìn fēng 。

 镂金作胜传荆俗,翦彩为人起晋风。

 dú xiǎng dào héng shī sī kǔ , lí jiā hèn dé èr nián zhōng 。

 独想道衡诗思苦,离家恨得二年中。

 人日即事翻译:

 周文王做六十四卦讲六爻圆满七日来复如地雷复卦今天就是初七日就是一个新开始,王子晋修道吹笙引凤成仙也是这个日子相同。

 舜与有苗氏战斗七十天说起来太远了,周诗经说七月流火这个七月也难尽穷。

 刻金作彩胜戴头上传下来荆楚的习俗,剪彩纸做人形这起于西晋时的民风。

 我独自想到薛道衡人日做诗诗乡意多么痛苦,到了人日离家的思恨就已达到二年整。

 注:本诗表达思乡情。

 人日即事赏析:

 人日又称人胜节,人庆节,相传是人类的生日。人日的风俗,主要有戴人胜、赠华胜、吃七宝羹、薰火、登高等。

 《荆楚岁时记》记载,“正月七日为人日。以七种菜为羹;剪彩为人,或镂金薄为人,以贴屏风,亦戴之头鬓;又造华胜以相遗?!本菘?,人胜,是彩帛或金箔做成的人形装饰,贴在屏风上,或戴在头上?;?,又称花胜,是簪于头顶的花形纹装饰,晋代开始的华胜不是在人日和人胜并列使用。到了南朝,和人胜相别的华胜才被用于人日,华胜实际是人胜的一种形式。西晋贾充《李夫人典戒》说,华胜取象瑞图金胜的形状,又取象西王母所载首饰的模样。戴人胜的风俗直到明代仍然流行,明崇祯《嘉兴县志》载:“士女造华胜相遗,或戴于发?!?/p>

 人日戴人胜、在屏风床帐贴人胜的风俗,是对创世的纪念,也带有生育巫术的痕迹,隐含了先民的生殖崇拜思想。

 七宝羹,是用七种菜果做成的菜羹。各地差异,所用的菜果有所不同,大致有芹菜、芥菜、菠菜、青葱、大蒜等?!毒3晔奔恰匪?,北方人在初七吃煎饼,煎饼是在庭院中做成的。叫做“薰火”。这一风俗则是对女娲造人的纪念,似是天穿节风俗向人日的渗透。

 人日还有登高风俗,《荆楚岁时记》说:“《老子》云:‘众人熙熙,如登春台?!冻恰吩疲骸占Ю锷舜盒??!虼喝盏橇?,自古为适;但不知七日竟起何代。晋代桓温参军张望,亦有七日登高诗。近代以来,南北同耳?!比巳盏歉?,是一种在高处的祓禊禳除活动,和上巳节的祓禊活动相对应,上巳是在水边洗去过去的污秽,人日则是在高处眺望,以祓除现在及未来发生的不祥。人日正值一年的开始,以此祓禳一年的不祥。

 有的地方在人日时还有称重之俗,人的生日嘛,自然要关心一下人的身体情况。

恒丰彩票平台