<optgroup id="gmese"></optgroup>
<optgroup id="gmese"></optgroup>
<tt id="gmese"><samp id="gmese"></samp></tt>
<center id="gmese"></center>
<menu id="gmese"><code id="gmese"></code></menu>

中元作拼音版注音、注释、赏析(李商隐)

2020-04-13 10:38:47  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

中元作拼音版.jpg

 中元作拼音版注音:

 jiàng jié piāo yáo gōng guó lái , zhōng yuán cháo bài shàng qīng huí 。

 绛节飘飖宫国来,中元朝拜上清回。

 yáng quán xū dé jīn tiáo tuō , wēn qiáo zhōng xū yù jìng tái 。

 羊权须得金条脱,温峤终虚玉镜台。

 céng xǐng jīng mián wén yǔ guò , bù zhī mí lù wèi huā kāi 。

 曾省惊眠闻雨过,不知迷路为花开。

 yǒu sōng wèi dǐ yíng zhōu yuǎn , qīng què rú hé zhèn niǎo méi 。

 有娀未抵瀛洲远,青雀如何鸩鸟媒。

 中元作注释:

 ?。?)七月十五为中元节。唐时中元节大设道场?!毒商剖椤ね蹒拼?代宗七月望日于内道场造盂兰盘。又设高祖以下七圣神座,备幡节龙伞衣裳之制。是日排仪仗,百寮序列于光顺门以侯之。

 ?。?)绛节:使者所持的红色符节。宫国:即宫中。宫,全唐诗校:"一作空。"

 ?。?)上清:此指宫中。据道经,中元之日,地官校勾,搜选人间,分别善恶。诸天圣众,普诣宫中。

 ?。?)条脱:女子腕钏,俗称手镯?!墩孚尽?萼绿华夜降羊权家,赠权诗一篇,并致火浣布手巾一条,金、玉跳脱各一枚。须:全唐诗校:"一作虽。"

 ?。?)《世说新语·假谲(jué)》:"温公(峤)丧妇,从姑刘氏家值丧乱离散,惟有一女,甚有姿慧。姑以属公觅婚,公密有自婚意,答日:'佳婿难得,但如峤比云何?'姑云:'丧败之云,乞粗存活,便足慰吾馀年,何敢希汝比?'却后少日,公报姑云:'已觅得婚处,门第粗可,婿身名宦,尽不减峤。'因下玉镜台一枚,姑大喜。既婚交礼,女以手披纱扇,抚掌大笑曰:'我固疑是老奴,果如所卜。"'句谓不能如温峤之明媒正娶,结为佳偶。

 ?。?)省:记。雨:取高唐云雨之意,指交欢。

 ?。?)迷路:用刘晨、阮肇入天台迷路遇仙女事?;?喻指所恋之女性。

 ?。?)有娀:国名。屈原《离骚》:"望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。"

 ?。?)鸩:恶鸟?!独肷А?"吾令鸩鸟为媒兮,鸩告余以不好。"青雀:西王母信使。

 中元作赏析:

 据说这首诗有这样的背景:一位与李义山青梅竹马少女,聪慧美丽,被选入宫,竟随公主入玉阳山灵都观修行,得法号宋真人。李义山借中元节法会的机会,去灵都观见到了她,于是写下此诗。每年七月十五“中元节”,来自道教,是超度孤魂野鬼的日子,俗称鬼节。

 首句“绛节”指帝王、仙君的仪仗?!吧锨濉苯柚复诵械牡拦郯?。头两句是中元节去道观参加法会的情景。

 次联用了两个典故:首先是道教仙女萼绿华恋上羊权,偷偷来与幽会,还赠以金玉条脱等信物。后一个,则是说,温峤的姑姑托他找女婿,他自己想娶,就虚以他人名义以御赐的玉镜台为信物定下亲事,最后娶得表妹。这两个故事,一个是女追男,一个是男“骗”女,但都是欢喜收场。接下来,“曾省惊眠闻雨过”,据说是用高唐赋巫山神女的典故,“不知迷路为花开”,则是刘晨、阮肇入天台山遇仙女的典故。两句字面上的意思十分优美,似乎有人也认为没有用典,但从整首诗的写作方法和背景看,应该是用典,否则“隐喻的线索”就断了。

 这四个典故的共同特点,都是极尽浪漫而且有理想化结局的仙-人恋情,这与前面所说的故事背景吻合,也看得出义山心里这段情是多么的超凡脱俗。

 再看最后两句:“有娀未抵瀛洲远,青雀如何鸩鸟媒”。

 “有娀”是个遥远的国度,屈原(离骚中)曾经幻想以“鸩鸟”为媒,求有娀美女而无法得愿;瀛洲更是遥不可及的仙人居所(暗指上清宫),神鸟“青雀”会不会有办法做媒呢?

 稍加想象,这是一段纯洁而凄婉的爱情故事。浪漫的七夕刚过,李义山辗转得见少年时的梦中情人,其人虽在,却已经犹如人仙殊途,他也许在感叹,自己得不到仙女的“金玉条脱”,也拿不出那让人无法抗拒的“玉镜台”,其人虽在,却人“仙”两隔,只能朝思暮想,梦中幽会,寄希望于“神鸟”出现了。

恒丰彩票平台