<optgroup id="gmese"></optgroup>
<optgroup id="gmese"></optgroup>
<tt id="gmese"><samp id="gmese"></samp></tt>
<center id="gmese"></center>
<menu id="gmese"><code id="gmese"></code></menu>

哭刘司户蕡拼音版注音恒丰彩票平台、翻译、赏析(李商隐)

2020-04-11 14:08:18  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

哭刘司户蕡拼音版.jpg

 哭刘司户蕡拼音版注音:

 lù yǒu lùn yuān zhé , yán jiē zài zhōng xīng 。

 路有论冤谪恒丰彩票平台,言皆在中兴恒丰彩票平台。

 kōng wén qiān jiǎ yì , bù dài xiàng sūn hóng 。

 空闻迁贾谊,不待相孙弘。

 jiāng kuò wéi huí shǒu 恒丰彩票平台, tiān gāo dàn fǔ yīng 。

 江阔惟回首,天高但抚膺。

 qù nián xiāng sòng dì , chūn xuě mǎn huáng líng 。

 去年相送地,春雪满黄陵恒丰彩票平台。

 哭刘司户蕡翻译:

 行路的人们都在议论您的冤情,您的言论全是为着国家的中兴。

 空听说昔年贾谊曾被召回任用,已等不到公孙弘那样拜相高升恒丰彩票平台。

 隔着辽阔的大江唯有频频回首,仰视高远的苍天只能痛苦抚膺。

 想起去年我和您依依惜别之地,那时候纷飞的春雪正洒满黄陵。

 哭刘司户蕡赏析:

 此诗的前半写刘蕡冤谪而死。诗先不写自己的看法,而是从引述旁人的议论落笔。行路之人都在议论刘蕡遭贬柳州确是冤屈,都说他在贤良对策中的言论全是为着国家的中兴。言"中兴"而遭"冤谪",可见蒙冤之深恒丰彩票平台,难怪路人也在为之不平了。诗人借路人之口谈论冤谪恒丰彩票平台,当然比直说更加有力。这不但表现了人们对刘蕡的同情和敬重,也从侧面反映了他们对宦官诬陷刘蕡的痛恨,对朝廷软弱昏庸的谴责。

 下面两句接着引贾谊与公孙弘两个历史人物,写诗人对刘蕡之死的痛惜。两句是说:空自听说昔年贾谊被召回朝廷,刘蕡却被远谪柳州,客死异乡,不可能像公孙弘那样再次被举,受到重用了恒丰彩票平台。此联用典妥帖,何焯特别称第四句"最为精切"(《李义山诗集辑评》)。"空闻"、"不待"二语,顿挫有力,透出诗人深感怅惋痛惜之情。

 诗人视刘蕡为"师友",而他竟死于冤屈恒丰彩票平台,不能不使诗人伤心痛哭。五、六两句,即扣住题面恒丰彩票平台,写诗人痛哭情状。刘蕡最后似死在浔阳(今江西九江)恒丰彩票平台。诗人是在长安作此诗的恒丰彩票平台。遥隔大江,只有频频回首南望,望空洒泪恒丰彩票平台;天高难问恒丰彩票平台,沉冤难诉恒丰彩票平台,死不复生,惟有捶胸痛哭。长恸之后恒丰彩票平台,痛定思痛,诗人回想起一年前与刘蕡在黄陵(山名恒丰彩票平台,在今湖南湘阴)相别的最后一面。那时恒丰彩票平台,正当刘蕡冤谪柳州,天空阴暗,春雪凄寒恒丰彩票平台。结尾两句不但烘托着二人相别时的悲凄心情,且与诗人写此诗时悲痛欲绝的心境亦融为一体恒丰彩票平台,留下不尽的哀思。纪昀说:"逆挽作收恒丰彩票平台,结法甚好。"(《李义山诗集辑评》)此论极是。

 这首诗,整篇都浸透着诗人的泪水,贯穿着一个"哭"字:始则是呜咽悲泣,随后是放声痛哭,继而是仰天悲号,最后则又变为抽噎饮泣。读完全诗,仿佛诗人的哭声还萦绕在耳际。写法上,诗人把叙述、议论、抒情三者结合在一起。前面四句全是叙述恒丰彩票平台、议论,但叙述中含着很强的抒情色彩恒丰彩票平台。后面四句抒情,而结联于抒情中又含着叙述成分恒丰彩票平台。如果全是叙述和议论,容易干枯乏味;如纯用抒情,又与引诗所写的具体内容不太相合,难于写出刘蕡的沉冤。此诗将这三者结合起来,使公义私情,都得到了充分的表现,从而增强了诗的感染力。

恒丰彩票平台